WSPARCIE JĘZYKOWE ONLINE

ERASMUS+ ONLINE LINGUISTIC SUPPORT


Zgodnie z wytycznymi polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ wszyscy uczestniczy programu wyjeżdżający na częściowe studia za granicą i/lub   praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ od 01.01.2015r. są zobowiązani do wypełnienia testu językowego przed i po mobilności  w ramach Online Linguistic Support (OLS).

OLS jest dostępny dla następujących języków: CS, DA, DE, EL, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT, SV


Online Linguistic Support jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+. OLS jest dostępny pod adresem:http://www.erasmusplusols.eu.


Test biegłości językowej Mobility Participants User Guide for Assessment:

  • jest obowiązkowy do wypełnienia przed i po mobilności;
  • wynik testu nie ma wpływu na wyjazd – służy jedynie do weryfikacji znajomości języka    obcego przed i po mobilności;
  • student otrzyma mail z wynikami testu biegłości językowej;

Na podstawie wyników testu biegłości językowej, uczelnia może przyznać uczestnikowi licencję na udział w kursie językowym on-line.

Więcej informacji o testach biegłości językowej language assessments

KURS JĘZYKOWY OLS – nieobowiązkowy jeśli uzyskałeś poziom B2 i > ( Mobility Participant User Guide for Courses). Osoby, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w kursie językowym otrzymają taką możliwość przez okres max. 5 miesięcy w przypadku wyjazdu na studia bądź max. 3 miesiące w przypadku wyjazdu na praktyki. Okres dostępu do kursu liczony będzie od pierwszego logowania się studenta w systemie OLS.

Więcej informacji o kursach językowych language courses

Główne funkcje systemu OLS studentów:

  • możliwość założenia profilu w OLS przez każdego uczestnika;
  • dostęp do informacji o funkcjonowaniu systemu;
  • możliwość wypełnienia testu biegłości językowej;
  • sprawdzenie przez system kompatybilności wymogów systemu z oprogramowaniem zainstalowanym w komputerze uczestnika;

Problemy techniczne z funkcjonalnością systemem Erasmus+ Online Linguistic Support http://erasmusplusols.eu/ będą odsyłane do działu technicznego OLS lub można je zgłosić bezpośrednio na stronie OLS.

 

 
 

KALENDARZ WYDARZEŃ

UWAGA PRZYPOMINAMY!


- rekrutacja w ramach programu Erasmus+ !!!!


Szczegóły u Koordynatora

tel: 660 015 673,

email: abk@wste.edu.plFACEBOOK - ERASMUS+


LUBIĘ TO!

 

FACEBOOK

ERASMUS + POLSKA

 

 

LUBIĘ TO!