Specjaliści poszukiwani

Coroczne badanie Manpower ujawniło, że pomimo wysokiego bezrobocia, firmy na całym świecie doświadczają nieustających trudności w znalezieniu kandydatów na kluczowe stanowiska. 51% pracodawców w Polsce deklaruje, że ma trudności ze znalezieniem kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach.


Warszawa, 25 maja 2010 r. – agencja zatrudnienia Manpower Polska opublikowała dzisiaj piątą edycję badania Niedobór talentów, z którego wynika, że firmy w wielu krajach i branżach nadal mają trudności w znalezieniu odpowiednich kandydatów na kluczowe dla ich działalności stanowiska. Problem ten dotyczy 31% pracodawców na świecie i 51% pracodawców w Polsce. Badanie Manpower zostało przeprowadzone wśród ponad 35 tysięcy pracodawców w 36 krajach. Na czele najtrudniejszych do obsadzenia stanowisk na świecie znaleźli się wykwalifikowani pracownicy fizyczni, technicy i przedstawiciele handlowi. Pracownicy reprezentujący te stanowiska są najbardziej poszukiwani przez firmy od czterech lat, co świadczy o trwającym systemowym niedoborze tych zawodów.


W Polsce badanie Manpower zostało przeprowadzone po raz trzeci, wzięło w nim udział 750 firm i instytucji. Co drugi pracodawca w naszym kraju (51%) deklaruje trudności w zatrudnianiu kandydatów o oczekiwanych kwalifikacjach – to lekki wzrost w porównaniu z wynikami z lat ubiegłych (48% w 2009 r.; 49% w 2008 r). Podobnie jak na świecie, w Polsce w ciągu trzech edycji badania najbardziej poszukiwanymi pracownikami są wykwalifikowani pracownicy fizyczni – m.in. elektrycy, cieśle, stolarze, murarze, hydraulicy czy spawacze. Wyniki badania wskazują również na duże trudności polskich pracodawców w znalezieniu menedżerów projektów, którzy w 2009 r. znaleźli się również na drugim miejscu wśród najtrudniejszych do obsadzenia stanowisk. Trzecie miejsce przypadło szefom kuchni i kucharzom, którzy od dwóch lat są na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce.
- Obserwujemy, że pomimo wysokiego bezrobocia firmy na całym świecie mają trudności w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na kluczowe dla ich działalności stanowiska i wiele wakatów pozostaje nieobsadzonych. Problemem nie jest zatem ilość potencjalnych kandydatów, lecz złe dopasowanie talentów – brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników w odpowiednim miejscu i czasie. Pracodawcy poszukują coraz częściej kandydatów o coraz bardziej specjalistycznych i wyszukanych kompetencjach. Współczesny rynek pracy niesie wiele wyzwań, zarówno dla firm jak i osób poszukujących pracy - wyjaśnia Iwona Janas, Dyrektor Generalna Manpower Polska.


Oto dziesięć najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce wg. badań Manpower

1. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni
2. Menedżerowie projektów
3. Szefowie kuchni/ kucharze
4. Kierowcy
5. Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds. administracji
6. Pracownicy hoteli i restauracji
7. Pracownicy księgowości i finansów
8. Inżynierowie
9. Pracownicy działów IT
10. Pracownicy recepcji .


Publikacji wyników badania towarzyszy opracowanie eksperckie Manpower – Rozwijanie potencjału przyszłego pracownika: nowy sposób na niedopasowanie talentów, które zawiera wskazówki dla pracodawców w aktualnej sytuacji na rynku pracy. By zaradzić problemowi niedopasowania talentów firmy powinny poszerzyć zakres swych poszukiwań o migrantów branżowych, pracowników skłonnych do zmiany miejsca zamieszkania, także do zmiany kwalifikacji, jak również osoby wstępujące na drogę zawodową. Szkolenia i rozwój są kluczem do zaczerpnięcia z wymienionych puli talentów.
- Pracodawcy powinni przewartościować swoje nastawienie i uwzględniać kandydatów, którzy nie spełniają wszystkich wymagań związanych z danym stanowiskiem. Ważne jest, aby znaleźć pracowników z potencjałem do szybkiego opanowywania nowych umiejętności- komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalne Manpower Polska, i dodaje - Ramy koncepcji wykorzystania potencjału kandydata do szybkiego przyswajania wiedzy umożliwiają przewidzenie skuteczności uzupełnienia luk w jego kompetencjach. Dzięki temu podejściu pracodawcy mogą lepiej zrozumieć własne potrzeby odnośnie talent ów i skuteczniej na nie odpowiedzieć.


Źródło: Manpower www.manpower.pl.

 
 

KALENDARZ WYDARZEŃ

UWAGA PRZYPOMINAMY!


- rekrutacja w ramach programu Erasmus+ !!!!


Szczegóły u Koordynatora

tel: 660 015 673,

email: abk@wste.edu.plFACEBOOK - ERASMUS+


LUBIĘ TO!

 

FACEBOOK

ERASMUS + POLSKA

 

 

LUBIĘ TO!