AKADEMICKIE BIURO KARIER WSTiE


Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w okresie 1.10.2017 – 30.06.2019 realizuje projekt Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER, numer umowy POWR.03..1.00-00-00-B116/15-00. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy 263 osób (116 kobiet i 147 mężczyzn) studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez Akademickie Biuro Karier i wzrost kompetencji osób w nim pracujących. Cel projektu jest zgodny z celem szczegółowym PO WER 2014 – 2020 wskazanym w SzOOP: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Wsparcie kierowane będzie do studentów uczelni, którzy chcieliby uzyskać pomoc i wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego. Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcie umożliwia również udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym.

 

Projekt odpowiada na następujące potrzeby ww. grupy docelowej:

- pomoc studentom w zdiagnozowaniu swojego potencjału,

- podniesienie kompetencji obecnych pracowników ABK i uzupełnienie kadry o doradcę zawodowego współpracującego na stałe z WSTiE i o doradcę ds. przedsiębiorczości,

- informacja dla studenta o tym, czego potrzebuje rynek pracy i potencjalny pracodawca,

- informacje na temat zakładania działalności gospodarczej,

- pomoc studentom w znalezieniu stażu lub zatrudnienia zgodnego z potencjałem i oczekiwaniami potencjalnych pracodawców,

- pokazanie studentom, jak poruszać się na rynku pracy,

- zainicjowanie działań, które umożliwią rozpoczęcie kariery zawodowej studentów,

- zwiększenie pewności siebie.

 

Przewidywane efekty ewaluacji po zakończeniu udziału w projekcie:

- nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy: pomoc w znalezieniu potencjalnego pracodawcy i nauczenie, jak się u niego odnaleźć, pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej,

- zwiększenie wiedzy na temat mechanizmów rynku pracy,

- jak interesująco odpowiedzieć na ofertę pracy i przejść przez rozmowę kwalifikacyjną – kreatywne poszukiwanie miejsc pracy i/lub pracodawców,

- jak pokonać stres i korzystnie zaprezentować się w pierwszych tygodniach w nowym miejscu pracy,

- otrzymanie możliwości praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu.

 

Rekrutacja do projektu będzie miała charaktery ciągły i przeprowadzona zostanie na podstawie kryteriów rekrutacyjnych: pierwszeństwo będą mieli studenci ostatnich roczników I i II stopnia, zwłaszcza studiów stacjonarnych, ponieważ to oni najpilniej potrzebować będą wsparcia w zakresie dalszego wyboru drogi zawodowej lub kierunku kształcenia.

 

W czasie trwania projektu na uczelni prowadzona będzie systematycznie promocja projektu, a zarazem usług świadczonych przez pracowników Akademickiego Biura Karier.

Formy wsparcia zaplanowane do realizacji zadań w ramach projektu są zgodne z potrzebami
i oczekiwaniami grupy docelowej i przyczynią się do poprawy sytuacji studentów WSTiE na rynku pracy.

Wartość całego projektu wynosi 308 750,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 260 214,50 zł, dotacja celowa 18 535,50 zł oraz wkład własny 30 000 zł.

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY, KTÓRE BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W BUDYNKU Z, SALA Z1.

DORADCA ZAWODOWY:

13.11.2017 (poniedziałek) godz. 16:00 oraz 20.11.2017 (poniedziałek) godz. 16.00 "Sposoby radzenia sobie ze stresem"

30.10.2017 (poniedziałek) godz. 13:30 oraz 09.11.2017 (czwartek) godz. 14:45 - "Kreatywność jako metoda rozwiązywania problemów"

17.10.2017 (wtorek) godz. 15:30 oraz 24.10.2017 (wtorek) 16:00  "ABC sztuki prezentacji"

5.10.2017 (czwartek) 15:00 oraz 09.10.2017 (poniedziałek) 15:00 "Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu"

 

DORADCA DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

22.11.2017 (środa) godz: 16:30 Warsztaty kształtujące postawy przedsiębiorcze - "Mój zawód moja przyszłość"

03.11.2017 (piątek) godz: 15:00 , 10.11.2017 (piętek) godz: 12:00 oraz 14.11.2017 (wtorek)  godz: 15:30  "Slow tourism - szansa dla małego przedsiębiorstwa"

11.10.2017 (środa) godz: 14:00 oraz 19.10.2017 (czwartek) godz: 11:00 "Trening kompetencji przedsiębiorczych"

04.10.2017 (środa) godz: 11:30 oraz 26.10.2017 (czwartek) godz: 16:15 "Odkrywanie własnego potencjału i budowaniu ścieżki kariery"

 

OFERTY:

 

Praca/staż/wolontariat w Ministerstwie Środowiska

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Praktyki w renomowanym biurze podróży

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


PRACA - doradca klienta z językiem niemieckim!


Studenci, absolwenci zainteresowani podjęciem pracy dla największego koncernu telekomunikacyjnego na świecie (szczegóły dostępne w ABK - praca  w Poznaniu)  proszeni są o przesłanie CV w formacie europejskim na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
ZAPRASZAMY:


Klub Absolwenta


- ZAPRASZAMY DO KLUBU ABSOLWENTA (więcej)


WARTO PRZECZYTAĆ:


Poradniki/Informatory:

SEMESTR nowe wydanie, a w nim praca w Polsce i UE (zobacz)

JAK NAPISAĆ LIST MOTYWACYJNY, KTÓRY ZAPEWNI CI PRACĘ. WZÓR, PRZYKŁADY I 8 RAD (zobacz)

Artykuły:


- JAK NAPISAĆ CV, KTÓRE ZAPEWNI CI PRACĘ (zobacz)

- JAK NAPISAĆ LIST MOTYWACYJNY, KTÓRY ZAPEWNI CI PRACĘ? WZÓR, PRZYKŁADY I 8 RAD (zobacz)

- ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – 7 NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW (zobacz)

- PYTANIA NA ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ, KTÓRE PADNĄ NA PEWNO (zobacz)

- CV PO ANGIELSKU – WZÓR, PRZYKŁADY I 12 RAD, JAK JE NAPISAĆ (zobacz)

- LIST MOTYWACYJNY PO ANGIELSKU. KOMPENDIUM WIEDZY (zobacz)

- ZAINTERESOWANIA W CV - 6 RAD, JAK JE OPISAĆ (zobacz)

- UMIEJĘTNOŚCI DO CV. CO WPISAĆ, ABY SZYBKO ZNALEŹĆ PRACĘ? 6 RAD (zobacz)

- PIERWSZE CV STUDENTA BEZ DOŚWIADCZENIA - 8 RAD JAK NAPISAĆ (zobacz)

- INFORMATYK, CZYLI KTO? (zobacz)

- PROFESJONALNE CV W IT (zobacz)

- ZBUDUJ SWOJĄ POZYCJĘ NA RYNKU PRACY IT (zobacz)

- PRZEKONYWUJĄCE CV I LIST MOTYWACYJNY (zobacz)

- OTWÓRZMY SIĘ NA INNYCH (zobacz) 
 

KALENDARZ WYDARZEŃ

UWAGA PRZYPOMINAMY!


- rekrutacja w ramach programu Erasmus+ !!!!


Szczegóły u Koordynatora

tel: 660 015 673,

email: abk@wste.edu.plFACEBOOK - ERASMUS+


LUBIĘ TO!

 

FACEBOOK

ERASMUS + POLSKA

 

 

LUBIĘ TO!